sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009

Campo magnético (2º de física) (Caduca en 28 de febreiro de 2009)

Os campos gravitatorio e eléctrico son campos conservativos, xa que si calculamos a integral de circulación en un camiño pechado das súas intensidades o resultado é cero. O mesmo podemos dicir das forzas electrostáticas e gravitatorias, o traballo realizado nun camiño pechado é cero. Pero, que acontece co campo magnético? É conservativo? Por que? E a forza magnética, é conservativa?

6 comentários:

 1. ¿ES LA FUERZA MAGNÉTICA UNA FUERZA CONSERVATIVA?  La integral de línea del campo eléctrico E alrededor de cualquier trayecto cerrado es igual a 0 ; esto equivale a afirmar que la fuerza electroestática F= q.E sobre una carga puntual q es conservativa, por lo que esta fuerza realiza un trabajo nulo sobre la carga que se traslada alrededor de un trayecto cerrado que regresa al punto de partida.

  Se podría pensar que el valor de la integral de línea B.dl guarda una relación análoga con la cuestión de si la fuerza magnética es conservativa. Pero este no es el caso. Ya que la fuerza magnética F= qv x B sobre una partícula con carga en movimiento siempre es perpendicular a B, por lo que B. dl no guarda relación con el trabajo realizado por la fuerza magnética; como se establece en la ley de Ampere, esta integral está relacionada solo con la corriente total a través de una superficie limitada por el trayecto de integración. De hecho, la fuerza magnética sobre una partícula con carga en movimiento no es conservativa.

  Una fuerza conservativa depende únicamente de la posición del cuerpo sobre el que ejerce la fuerza, pero la fuerza magnética sobre una partícula con carga en movimiento también depende de la velocidad de la partícula.  José Manuel Pérez Fernández 2ºA

  ResponderExcluir
 2. A FORZA DO CAMPO MAGNÉTICO É CONSERVATIVA??
  A Forza magnética é F= qv x B sobre unha partícula con carga en movemento sempre é perpendicular a B, polo que B. dl non garda relación co trabajo realizado pola forza magnética; Tal e como di Ampere na sua famosa lei.
  De feito, a forza magnética sobre unha partícula con carga en movemento non é conservativa.
  Unha forza conservativa depende unicamente da posición do corpo sobre a que se exerce a forza, o trasladar esta situación a forza magnética vemos que sobre unha partícula con carga en movemento tamén depende da velocidad da partícula, polo tant a forza magnética non é conservativa.
  En canto ao campo magnético, este tampouco é conservativo xa que a circulacion dun campo conservatico nunha traxectoria solo depende dos puntos inicial y final (t.cerrada=0) É igual ao incremento de enerxía potencial e tamén debido a que a sua circulación depende da traxectoria (t.cerrado distinto de 0)e como dixen ante para que sea conservativo debe depender unicamente da posición do corpo sobre o que se exerce a forza.


  Bruno Fernández García 2º Física

  ResponderExcluir
 3. O campo e a forza magnéticas son conservativos?

  Non, nin o campo nin a forza magnética son conservativos, xa que a circulación da inducción magnética B ao longo dunha liña pechada non é nula. Isto non ocorre nos campos conservativos, como por exemplo o gravitatorio e o eléctrico, onde o campo é cero.O campo magnetico non pode ser derivado dun potencial escalar, e por iso as liñas de campo magnético son pechadas

  Para demostrar isto imos recorrer a Lei de Ampere:

  A Lei de Ampere dinos que a circulación do campo magnético sobre calqueira liña pechada C é igual o producto da permeabilidade μ0 por a intensidade de corrente electrica Ic que atravesa a superficie limitada sobre a curva pechada:

  ∫ B.dl = μ.Ic

  Como o realizar a integral anterior o resultado é sempre distinto de cero, enton o campo magnetico non é conservativo.

  A forza magnetica é F = qv x B sempre é perpendicular a B por o que a integral de B.dl non garda relacion co traballo da forza magnetica e so esta relacionada ca corrente total a traves da superficie limitada polo camiño da integración. Por iso a forza magnetica sobre unha partícula con carga en movemento tampouco é conservativa.

  Yolanda Troncoso Senra 2º A

  ResponderExcluir
 4. O campo magnético e a forza magnética non son conservativas xa que a integral da circulación das intensidades nun camiño pechado é sempre distinto de cero.

  A Lei de Ampere demostranos como o campo e a forza magnéticas non son conservativas.

  A Lei de Ampere se son varias as correntes encerradas pola liña pechada é ∫ B.dl = μ.I

  Enton, resolvendo esta integral vemos que a circulación de B ao londo dunha liña pechada é distinta de cero, o que nos di que o campo magnetico é non conservativo. O campo magnético non é conservativo, se a circulación depende da traxectoria.

  Un campo para que sexa non conservativo debe cumplir as seguintes condicions:

  1. O traballo que realiza a forza que xenera o campo entre dous puntos depende do camiño que seguira o movil entre eses dous puntos

  2. O rotacional dese campo vectorial en todos os puntos é distinto de cero

  3. Se podemos encontrar unha funcion escalar potencial chamada enerxia potencial, da cal a sua gradiente sexa esa forza, de modo que para esa forza o traballo que realiza sobre un movil entre dous puntos calquera do espacio non é igual a variacion desa funcion escalar cambiada de signo

  Antonio Gómez Díaz

  ResponderExcluir
 5. ¿el campo magnetico es conservativo?
  el campo magnetico se deduce que no es conservativo, puede ser derivado de un potencial escalar. Esto se refleja por ejemplo que las líneas de campo del campo magnético son cerradas.
  Dado esto que un campo de fuerzas es conservativo si y sólo si podemos encontrar una función escalar potencial de energía potencial, de la cual su resultado sea esa fuerza. De tal modo que para esa fuerza el trabajo que realiza sobre un objeto entre dos puntos del espacio es igual a la variación de esa función escalar entre esos dos puntos, pero cambiada de signo.
  ¿La fuerza magnética es conservativa?
  La fuerza de Lorentz es la fuerza ejercida por el campo electromagnético en que este recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica.
  La fuerza magnética que se ejercen dos partículas en movimiento no hacen relacion a el principio de acción-reacción o tercera ley de Newton, esto es, la fuerza ejercida por la primera partícula sobre la segunda no es igual a la fuerza ejercida por la segunda partícula sobre la primera. Esto se puede comprobar por cálculo directo considerando dos cargas puntuales, por conclusion nos lleva a que tampoco es conservativo.

  ResponderExcluir
 6. ¿el campo magnetico es conservativo?
  el campo magnetico se deduce que no es conservativo, puede ser derivado de un potencial escalar. Esto se refleja por ejemplo que las líneas de campo del campo magnético son cerradas.
  Dado esto que un campo de fuerzas es conservativo si y sólo si podemos encontrar una función escalar potencial de energía potencial, de la cual su resultado sea esa fuerza. De tal modo que para esa fuerza el trabajo que realiza sobre un objeto entre dos puntos del espacio es igual a la variación de esa función escalar entre esos dos puntos, pero cambiada de signo.
  ¿La fuerza magnética es conservativa?
  La fuerza de Lorentz es la fuerza ejercida por el campo electromagnético en que este recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica.
  La fuerza magnética que se ejercen dos partículas en movimiento no hacen relacion a el principio de acción-reacción o tercera ley de Newton, esto es, la fuerza ejercida por la primera partícula sobre la segunda no es igual a la fuerza ejercida por la segunda partícula sobre la primera. Esto se puede comprobar por cálculo directo considerando dos cargas puntuales, por conclusion nos lleva a que tampoco es conservativo.

  ResponderExcluir