quarta-feira, 18 de março de 2009

Disolucións tampón (2º Química, caduca a 25 de marzo)

As disolucións tampón xogan un gran papel nos sitemas biolóxicos. Indica que se entende por solución reguladora ou tampón e o papel que xoga nalgún sistema biolóxico.

sexta-feira, 6 de março de 2009

Galileo vs Newton (1º Bacharelato) (Caduca 21 de marzo)

Galileo falaba dun principio de inercia; Newton, posteriormente, incorporou o principio de inercia nos seus fundamentos da Dinámica. Falaban os dous do mesmo? É dicir, en ausencia de forzas, que era o que pasaba segundo estes grandes físicos?

Ondas (2º Bacharelato)(Caduca a 21 de marzo)

Imos comezar o tema do movemento ondulatorio. Un tipo de ondas que non requiren soporte material para a súa propagación son as ondas electromagnéticas. entre estas, encóntranse as de microondas. En telefonía móbil úsanse este tipo de ondas. Que diferenza hai entre as microondas dun forno e as usadas en telefonía móbil? Hai algún perigo no uso destas ondas?