quarta-feira, 21 de janeiro de 2009

Combustión e contaminación (2º Química)

A sociedade actual consome moita enerxía. Esta enerxía depende en grande medida das combustións. Facede un resumo (20 liñas) sobre a combustión e os problema que dela derivan: quentamento, contaminación...

terça-feira, 13 de janeiro de 2009

Sal para a neve (1º de Bacharelato)

Nestes dias nos que o aeroporto de Baraxas colapsou debido a nevada, quero que investiguedes porque o sal (cloruro sódico, fundamentalmente) derrete a neve. Tamén quero que me digades se este porcedemento é válido a calquera temperatura debaixo de cero e, en caso negativo, cal sería a mínima temperatura en que se pode usar este método. Espero as vosas respostas.

sexta-feira, 2 de janeiro de 2009

Repulsión electrónica (2o Química)

Un bo vídeo para comprender a distribución dos electróns na Teoria da Repulsión dos Pares de Electróns (TRPEV) ou a hibridación nalgúns orbitais atómicos.


Os números cuánticos

Aqui tedes unha interpretación desde o punto de vista do modelo mecanocuántico (ou ondulatorio) dos números cuánticos: