terça-feira, 28 de novembro de 2017

Liñas de forza dun campo eléctrico


Aquí vos deixo o aspecto das liñas de forza dun campo eléctrico xerado por dúas cargas iguais e de signo contrario. A experiencia foi feita cun xerador de Van der Graaf usando sementes de céspede e aceite de xirasol.

Caniza 2018

quarta-feira, 1 de novembro de 2017

O modelo atómico de Bohr supusera o inicio da mecánica cuántica. Os seus postulados son:  
Primeiro postulado
Os electróns móvense en certas órbitas permitidas ao redor do núcleo sen emitir radiación.
Segundo postulado
O átomo radia cando o electrón fai una transición (“salto”) desde un estado estacionario a outro, é dicir toda emisión ou absorción de radiación entre un sistema atómico esta xerada pola transición entre dous estados estacionarios. A radiación emitida (ou absorbida) durante a transición corresponde a un canto de enerxía (fotón) cuxa frecuencia f esta relacionada coas enerxías das órbitas estacionarias por la ecuación de Planck: E = h·f
Terceiro postulado: 
As órbitas estacionarias admisibles son aquelas nas que o momento angular orbital L do electrón está cuantizado, podendo este asumir soamente valores múltiplos enteiros de L = n h/2π, onde h é a constante de Planck e n é un número integral (n=1,2,3...), chamado numero cuántico principal.

A simulación
Na simulación podes observar a serie de Balmer do hidróxeno, podes excitar o electrón a un nivel superior co correspondente botón e esperar a que o electrón pase ao nivel n=2 para observar el correspondente fotón
Ver en xanela aparte

domingo, 15 de outubro de 2017

Potencial gravitatorio de dúas masas

Déixovos un programa en javascript (feito por mi) para que ensaiedes diferentes posibilidades entre dúas masas (a situada á dereita ten atribuída a masa relativa de 1).
Podes modificar a masa da esquerda e ver o aspecto das superficies equipotenciais. Lembra que a Lúa ten unha masa 81 veces inferior á Terra (0.0123456789).
Os potenciais de fora para dentro aumentan en progresión aritmética (1, 2, 3...)

domingo, 17 de setembro de 2017

O produto vectorial (ou produto cruzado)

En matemáticas e en física, o produto vectorial ou produto cruzado é unha operación binaria entre dous vectores nun espazo tridimensional. O resultado é un vector perpendicular aos vectores que se multiplican e, polo tanto, normal ao plano que os contén. Debido á súa capacidade para obter un vector perpendicular a outros dous vectores, cuxo sentido varía segundo o ángulo formado entre estes dous vectores, esta operación se aplica con frecuencia para resolver problemas matemáticos, físicos ou de enxeñaría.
Para usar a simulación, variade as compoñentes dos vectores A e B. Para visualizala mellor, modificade a orientación dos eixes cartesianos co rato.
Que ángulo forma o vector produto vectorial con A e B? 
Cal é o valor do seu módulo?
Podríamos calcular o seno do ángulo que forman A e B cos resultados da simulación?


Para ver a simulación, poñede no enderezo: http://enricripoll.blogspot.com.es/