domingo, 17 de setembro de 2017

O produto vectorial (ou produto cruzado)

En matemáticas e en física, o produto vectorial ou produto cruzado é unha operación binaria entre dous vectores nun espazo tridimensional. O resultado é un vector perpendicular aos vectores que se multiplican e, polo tanto, normal ao plano que os contén. Debido á súa capacidade para obter un vector perpendicular a outros dous vectores, cuxo sentido varía segundo o ángulo formado entre estes dous vectores, esta operación se aplica con frecuencia para resolver problemas matemáticos, físicos ou de enxeñaría.
Para usar a simulación, variade as compoñentes dos vectores A e B. Para visualizala mellor, modificade a orientación dos eixes cartesianos co rato.
Que ángulo forma o vector produto vectorial con A e B? 
Cal é o valor do seu módulo?
Podríamos calcular o seno do ángulo que forman A e B cos resultados da simulación?


Para ver a simulación, poñede no enderezo: http://enricripoll.blogspot.com.es/