quarta-feira, 1 de novembro de 2017

O modelo atómico de Bohr supusera o inicio da mecánica cuántica. Os seus postulados son:  
Primeiro postulado
Os electróns móvense en certas órbitas permitidas ao redor do núcleo sen emitir radiación.
Segundo postulado
O átomo radia cando o electrón fai una transición (“salto”) desde un estado estacionario a outro, é dicir toda emisión ou absorción de radiación entre un sistema atómico esta xerada pola transición entre dous estados estacionarios. A radiación emitida (ou absorbida) durante a transición corresponde a un canto de enerxía (fotón) cuxa frecuencia f esta relacionada coas enerxías das órbitas estacionarias por la ecuación de Planck: E = h·f
Terceiro postulado: 
As órbitas estacionarias admisibles son aquelas nas que o momento angular orbital L do electrón está cuantizado, podendo este asumir soamente valores múltiplos enteiros de L = n h/2π, onde h é a constante de Planck e n é un número integral (n=1,2,3...), chamado numero cuántico principal.

A simulación
Na simulación podes observar a serie de Balmer do hidróxeno, podes excitar o electrón a un nivel superior co correspondente botón e esperar a que o electrón pase ao nivel n=2 para observar el correspondente fotón
Ver en xanela aparte

Nenhum comentário:

Postar um comentário