terça-feira, 16 de dezembro de 2008

Faraday e as liñas de forza (2º Física, caducado)

Faraday non sabía moitas matemáticas, no entanto foi un dos creadores de concepto de campo. Investigade o traballo de Faraday coas liñas de forza e facede un resumo de non máis de quince liñas. Espero as vosas respostas. Bon Nadal.

4 comentários:

 1. Faraday e a liñas de forza:

  As liñas de forza usábanse na época de Faraday, hacia 1820, para visualizar propiedades fisicas.

  A contribución de faraday foi a de usar as liñas para estudar fenómenos moi pouco comprendidos como a inducción electromagnetica, as descargas electrostáticas e os fenómenos electroquimicos.

  Faraday tiña argumentos a favor do carácter físico das liñas de forza.A curvatura das liñas de forza demostrase en experimentos como os feitos coas limaduras de ferro sobre un papel encima de imans. Observou o comportamento das limaduras de ferro e viu que as limaduras parecian alinearse realmente segundo curvas que ían do polo dun dos imans o polo do outro.
  Enton deduciu que entre o polo norte dun imán e o polo sur do outro imán corrían liñas magnéticas de forza que chegaban moi lonxe dos polos.

  Isto tamén se obten mediante experimentos independentes, por exemplo, cabe determinar o largo de que liñas se pode mover un cable sen que se produza ningunha corrente inducida.

  Emprendeu unha serie de experimentos que serviron para contrastar os aspectos da sua teoría que mais a distinguían da concepción newtoniana: en concreto, averiguar se a propagación de campo require un certo tempo.
  Faraday nunca logrou descubrir que as forzas eléctricas ou magnéticas se propagan con velocidade finita o largo das líñas de forza.

  Demostrou en alguns casos cómo a teoría de campo podía utilizarse para explicar os fenómenos eléctricos e en outros, señalou posibles explicacions.Tamén suxeriu un novo modelo da naturaleza como un campo de forzas

  ResponderExcluir
 2. Faraday fixo unha contribución teórica que tivo unha gran influencia no desarrollo da física ata a actualidade:
  o concepto de liña de forza e asociado a éste, o de campo.

  Foi en 1837 que Faraday propuxo a idea de que a liña de forza tiña realidade física. Con iso demostrou ter unha grande intuición física para entender os fenómenos electromagnéticos.
  Debido a que non tiña preparación matemática adecuada, Faraday non puido desarrolar a teoría matemática de campo electromagnético, feito que tivo que esperar ata Maxwel.

  Faraday demostrou con diversos experimentos a existencia fisica das liñas de forza e eliminou a idea de “accion a distancia” que existía ata entón.

  As liñas de forza son curvas que empezan nas cargas positivas e terminan en cargas negativas e encontranse en calquer coxunto de cargas electricas

  Entre os seus experimentos destacan:

  - O experimento feito cos imans e as limaduras de ferro nun papel. O campo magnético dun imán ponse de manifiesto por a distribución das limaduras de ferro, que indican a intensidade e a dirección do campo en cada punto. As limaduras alineanse cas `líneas de campo', que mostran a dirección do campo en cada punto. Faraday viu que as limaduras de ferro alineabanse segundo os polos e trazaban unha curva. Canto mais fora estaban as limaduras, máis curvada era a línea que dibuxaban

  - A forza entre duas partículas eléctricamente cargadas non soamente depende da distancia entre elas senon tamén do que haxa entre elas. Se as partículas están no vacío, a forza terá certo valor, pero se hay algunha sustancia entre ellas o valor da fuerza cambiará. Faraday realizou varios experimentos para confirmar as suas afirmacions. Escribiu que o medio que se encontra entre as partículas causa unha diferencia na transmisión da acción eléctrica, o que ocasiona que non pueda haber acción a distancia

  ResponderExcluir
 3. O traballo que levou a cabo Faraday foi colocar duos imans cos polos enfrontados de forma que se soltaban birutillas de metal estas pegabanse aos imans, pero para que isto non ocurrira colocuo un papel sobre os imans, impedeçindo que se pegaran a istes. Dandolle un pequeno golpe ao folio descubriu que as limaduras quedaban alineadasfacendo unha curva que iva do polo + ao -, desa forma descubriu as liñas de forza e o sentido que seguian e todo iso sen ter un elevado nivel de matemáticas.

  ResponderExcluir
 4. En 1831 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente eléctrica, ya descubierto por Oersted, y ese mismo año descubrió la inducción electromagnética, demostró la inducción de una corriente eléctrica por otra, e introdujo el concepto de líneas de fuerza, para representar los campos magnéticos. Durante este mismo periodo, investigó sobre la electrólisis y descubrió las dos leyes fundamentales que llevan su nombre:

  La masa de sustancia liberada en una electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado a través del electrólito masa = equivalente electroquímico, por la intensidad y por el tiempo (m = c I t)
  Las masas de distintas sustancia liberadas por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a sus pesos equivalentes.
  Se denomina faradio (F), en honor a Michael Faraday, a la unidad de capacidad eléctrica del SI de unidades. Se define como la capacidad de un conductor tal que cargado con una carga de un culombio, adquiere un potencial electrostático de un voltio. Su símbolo es F.[1]

  OMAR PEREZ ALVAREZ 2ºA

  ResponderExcluir