domingo, 9 de outubro de 2016

A 3ª Lei de Kepler para órbitas elípticas

A terceira lei de Kepler para órbitas elípticas.

Normalmente, nas aulas de bacharelato deducimos a terceira lei de Kepler para órbitas circulares (isto é suficiente para o nivel esixido nestes cursos). No entanto, con un pouco de paciencia, tamén podemos abordar a dedución da 3ª lei de Kepler para as órbitas elípticas.

Para a demostración usaremos:
a) A 2ª lei de Kepler para unha órbita enteira
b) O teorema de conservación do momento angular (ou cinético) no afelio e no perihelio.
c) O teorema de conservación da enerxía mecánica cando hai ausencia de traballo externo e as forzas involucradas (internas) son conservativas (posibilidade de falar de enerxía potencial)
Vamos, entón:
O tempo que tarda un planeta en completar unha órbita chámase periodo. Segundo a 2ª lei de Kepler, en un periodo o raio-vector que une o Sol e un planeta terá varrido unha superficie S = π a b, e a relación entre a área varrida e o período será constante e:

Agora imos considerar dous puntos singulares, o afelio A' e o perihelio A onde o vector velocidade lineal formará 90º co raio-vector. Neses puntos a conservación do momento angular lévanos a:

 Para finalizar, aplicamos a conservación da enerxía, é dicir como non hai forzas externas que realicen traballo e as que actúan son conservativas:

  

c.q.d

quarta-feira, 18 de março de 2009

Disolucións tampón (2º Química, caduca a 25 de marzo)

As disolucións tampón xogan un gran papel nos sitemas biolóxicos. Indica que se entende por solución reguladora ou tampón e o papel que xoga nalgún sistema biolóxico.

sexta-feira, 6 de março de 2009

Galileo vs Newton (1º Bacharelato) (Caduca 21 de marzo)

Galileo falaba dun principio de inercia; Newton, posteriormente, incorporou o principio de inercia nos seus fundamentos da Dinámica. Falaban os dous do mesmo? É dicir, en ausencia de forzas, que era o que pasaba segundo estes grandes físicos?

Ondas (2º Bacharelato)(Caduca a 21 de marzo)

Imos comezar o tema do movemento ondulatorio. Un tipo de ondas que non requiren soporte material para a súa propagación son as ondas electromagnéticas. entre estas, encóntranse as de microondas. En telefonía móbil úsanse este tipo de ondas. Que diferenza hai entre as microondas dun forno e as usadas en telefonía móbil? Hai algún perigo no uso destas ondas?

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009

Equilibrio químico (2º Química). Caduca o 6 de marzo

Como poderías usar os teus coñecementos sobre o equilibrio químico para faceres un termómetro?

sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009

Campo magnético (2º de física) (Caduca en 28 de febreiro de 2009)

Os campos gravitatorio e eléctrico son campos conservativos, xa que si calculamos a integral de circulación en un camiño pechado das súas intensidades o resultado é cero. O mesmo podemos dicir das forzas electrostáticas e gravitatorias, o traballo realizado nun camiño pechado é cero. Pero, que acontece co campo magnético? É conservativo? Por que? E a forza magnética, é conservativa?

quarta-feira, 21 de janeiro de 2009

Combustión e contaminación (2º Química)

A sociedade actual consome moita enerxía. Esta enerxía depende en grande medida das combustións. Facede un resumo (20 liñas) sobre a combustión e os problema que dela derivan: quentamento, contaminación...

terça-feira, 13 de janeiro de 2009

Sal para a neve (1º de Bacharelato)

Nestes dias nos que o aeroporto de Baraxas colapsou debido a nevada, quero que investiguedes porque o sal (cloruro sódico, fundamentalmente) derrete a neve. Tamén quero que me digades se este porcedemento é válido a calquera temperatura debaixo de cero e, en caso negativo, cal sería a mínima temperatura en que se pode usar este método. Espero as vosas respostas.

sexta-feira, 2 de janeiro de 2009

Repulsión electrónica (2o Química)

Un bo vídeo para comprender a distribución dos electróns na Teoria da Repulsión dos Pares de Electróns (TRPEV) ou a hibridación nalgúns orbitais atómicos.


Os números cuánticos

Aqui tedes unha interpretación desde o punto de vista do modelo mecanocuántico (ou ondulatorio) dos números cuánticos:

quarta-feira, 17 de dezembro de 2008

Problemas co modelo de Rutherford

Aqui tedes os problemas que tiña o modelo atómico de Rutherford.

terça-feira, 16 de dezembro de 2008

Mendeleiev e a Táboa Periódica (1º de Bacharelato, caducado), Exame o 15-01-2009


Como ordenou Mendeleiev a súa táboa periódica? Había ocos nela? Como foi a vida deste químico? Contestade estas preguntas en quince liñas. Bon Nadal.

Faraday e as liñas de forza (2º Física, caducado)

Faraday non sabía moitas matemáticas, no entanto foi un dos creadores de concepto de campo. Investigade o traballo de Faraday coas liñas de forza e facede un resumo de non máis de quince liñas. Espero as vosas respostas. Bon Nadal.

Enerxía libre de Gibbs (2º de Química, caducado)

Neste Nadal podedes adicar un pouco de tempo a investigar o que é a chamada enerxía libre de Gibbs, previamente tedes que ter claro o concepto de entropía. Suxírovos que consultedes fontes diferentes do libro de texto. As respostas non deben ter máis de quince liñas.
Espero as vosas respostas firmadas. Bon Nadal

Probas causais

Qué son? Cantas son? Que di cada unha delas?